Communication management in public sectors

the case of the Polish energy sector

Autores

  • Monika Bogdał Poznan University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.4000/cp.553

Palavras-chave:

public sector, government communications, public relations, economic efficiency, Polish energy sector

Resumo

Economic theories for a long time has favored perfect competition over other models of solving problems related to management in micro and macro scale. According to the concept free market can automatically achieve an economic equilibrium, price is a result of supply and demand game, no barriers to entry exists and each market participant has complete information about conditions of transactions, what enables to make rational decisions in mathematical way [Begg, Fisher, Dornbusch 1995, p.228-267]. By definition, government is not needed to make things work right in perfect economy and the existence and size of public sectors should be minimized to administrative activities in narrow sense, i.a. regulatory functions and common security.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia tom 1, Warsaw, PWE, 1995.

Bogdał M., Models of communication during M&A in the Polish power supply sector [in:] Challanges for Communications management and public relations in international mergers and acquisitions (ed.) R. Ławniczak, Poznan, Wyd. Naukowe CONTACT, 2011.

Buurma H., Public policy marketing exchange in the public sector, European Journal of Marketing, vol. 35 no. 11/12, 2001. DOI : 10.1108/EUM0000000006483 good / bad

van Deursen A., Pieterson W., The Internet as a Service Channel in the Public Sector. A substitute or complement of traditional channels?, Conference matterials, Annual Meeting of International Communication Association, 2006.

Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zaleski B., Regulacja energetyki w Polsce, Wyd. Adam Marszałek, Torun, 2001.

OnBoard PR Ecco Network, Energetyka: trudna prywatyzacja. Jak sprywatyzować spółki gdy społeczeństwo mówi stanowcze NIE!, Warsaw, 2010.

Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - często (nie)zadawane pytania, E-mentor no 2 (9) / 2005.

Grunig J.E., Two-way symmetrical public relations: Past, present and future. [in:] Handbook of public relations, (ed.) R.L. Heath, Thausand Oaks, CA: Sage, 2001.

Hiebert R.E., Informing the People. A Public Information Handbook, New York, 1981.

Kosek -Wojnar M., Budżet państwa w sektorze finansów publicznych w Polsce, Zeszyty naukowe nr 5, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, 2006.

Lee M. (ed.), Government Public Relations. A leader, Public Administration and Public Policy/136, Taylor & Francis Group, 2008.

Liu B.F., Horsley J.S., The Government Communication Decision Wheel: Toward a Public Relations Model for the Public Sector, Journal of Public Relations Research, Vol. 19 Issue 4, 2007. DOI : 10.1080/10627260701402473 good / bad

Ostrowski B., Kalecki i konkurencja niedoskonała, Gazeta SGH no 122 (32), no 123 (33), no 124 (34), Warsaw, 2000.

Owsiak S., Finanse publiczne, Teoria i praktyka, Warsaw, PWN, 2005.

Paczewska K., Uwolnienie cen gazu. Nie ma gwarancji, że będzie tańszy!, http://www.strefabiznesu.pomorska.pl, 2012.

Ministry of Economy, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, attachement to the Council of Ministers resolution no 202/2009 of 10 November 2009, Warsaw.

Plan prywatyzacji na lata 2008-2011, the Council of Ministers resolution no 83/2008 of 22 April 2008, The State Treasury, Warszawa.

Plan prywatyzacji na lata 2012-2013, The State Treasury, Warsaw, 2012.

polskiportalenergetyczny.blogspot.com, access: 27.03.2012.

Stefaniak P., Trzeba zapanować nad chaosem informacyjnym wokół prywatyzacji energetyki, http://energetyka.wnp.pl, access: 6.04.2012.

Szczepaniuk M., Uwolnienie cen energii rozbije zabetonowany do tej pory rynek, Dziennik Gazeta Prawna, 2012.

Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Szczecin, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.

The George Washington University’s Elliott School for International Affairs Lindner Commons Room, The Contribution of Government Communication Capacity to Achieving Good Governance Outcomes, Rapporteurs’ Report, Washington, 2009.

Walsh K., Marketing and Public Sector Management, European Journal of Marketing, vol. 28, no. 3, 1994. DOI : 10.1108/03090569410057308 good / bad

Woźniak B., Sektor finansów publicznych, [in:] System finansowy w Polsce, (ed.) Pietrzak B., Polańskiego Z., Woźniak B., Warsaw, PWN, 2003.

Wojcik K., Nurt krytyczny w teorii public relations. Nowe koncepcje teoretyczne czy tylko kontestowanie dotychczasowych podejść badawczych, modeli i wzorców działania, [in:] Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach (ed.) A. Adamus Matuszyńska, R. Maćkowska, Katowice, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2011.

Downloads

Publicado

2021-12-20

Como Citar

Bogdał, M. (2021). Communication management in public sectors: the case of the Polish energy sector. Comunicação Pública, 8(14). https://doi.org/10.4000/cp.553