The role of Public Relations in introducing private factors to polish economy during its transformation in 1990s

Autores

  • Monika Bogdał Poznan University of Economics
  • Krzysztof Gołata Poznan University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.4000/cp.497

Resumo

In 1990s in Poland Public Relations tools were used in system transformation. The main goal was to build new political and economic system based on democracy and free market economy, so privatization was necessary. In the paper there are presented two cases of the changes that took place in that time and the meaning of PR in these processes.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

Adamus-Matuszyńska A., Wpływ sytuacji kryzysowych na wizerunek firmy, [in:] Public relations, (ed.) D. Tworzydło, WSIiZ, Rzeszów 2002.

Aslund A., Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, Książka i Wiedza, Warszawa 2010.

Barysz B., Polacy nie chcą prywatyzacji energetyki, „Gazeta Finansowa online” 18 March 2010.

Boniecki Z., Jest u nas fabryka w Warszawie... Opowieść o FSO, Warszawa 1999.

Bulletin “Aktualności załogi”

Bulletin “Kalejdoskop”

Czy trwa polowanie na bogatych biznesmenów?, „Gazeta Wyborcza” wrzesień 2007.

Dobek-Ostrowska B., Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym, Wydawnictwo Szkolne, Warszawa - Bielsko-Biała 2009.

Dziennik.pl, http://www.dziennik.pl/gospodarka/article615050/ accesed 27 May 2010.

Edelman Trust Barometer 2009, www.edelman.pl/newsletter/tosend/04_2009/indeex.html accesed 12 October 2010.

Freeman S., Cavusgil S.T., Towards a Typology of Commitment Stages Among Managers of Born-Global Firms. A Study of Accelerated Internationalization., Journal of International Marketing, vol. 15, no. 4, 2007.

Gadomski W., I ty zostaniesz oligarchą, „Gazeta Wyborcza”, 15-16 September 2007.

Gadomski W., Kulczyk, gracz globalny, “Gazeta Wyborcza” 4 November 2011.

Gołata K., Ogiejko B., Pre-merger and post-merger communication challenges for Korean car manufacturer in Poland [in:] Challenges for Communication Management and Public Relations in International Mergers and Acquisitions, (ed.) R. Ławniczak, Wydawnictwo Naukowe CONTACT, Poznań 2011.

Kaczynska M., Kto będzie właścicielem poznańskiej Enei? , „Polska Głos Wielkopolski”, 5 October 2010.

Korea w natarciu, „Gazeta Wyborcza” , 6 September 1995.

Kublik A., Korea w FSO, „Gazeta Wyborcza, 17 August 1995.

Kulczyk J., Central & Eastern Europe Development, http://bi.gazeta.pl/im/8/7958/m7958978.gif accessed 1 June 2010.

Kulczyk Oil Ventures zadebiutowało na minusie, http://wyborcza.pl/2029020,75248,7935641.html?sms_code accessed 26 May 2010

Lista 100 najbardziej wpływowych Polaków, “Wprost” 7-13 November 2011.

Małecki-Tepich S., Czy może być rynkowa gospodarka nierynkowa?, „Rzeczpospolita”,

February 1995.

Morley M., How to Manage Your Global Reputation, New York University Press, 2002. DOI : 10.1007/978-1-349-14070-1 good / bad

Nawacki G., Wszyscy ludzie Jana Kulczyka, „Puls Biznesu”, 13-15 June 2008.

Nessmann K., Personality PR as a socio-cultural phenomenon, BledCom 2009, html://www.bledcom.com/uploads/papers2009/Personality-Pr-as-a-socio-cultural-phenomenom.ppt.

Ogiejko B. Rola i zadania public relations w procesie międzynarodowych fuzji i przejęć okresu polskiej transformacji na przykładzie przejęcia FSO przez Daewoo Motor Company, master thesis, Poznań 2007.

Panna “S” polubiła doktora Jana, Businessman.pl, October 2010.

Rozwadowska B., Public relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy., Studio EMKA, Warszawa 2003.

Kowalska E., „Państwowe jest polityczne.”[in:] „Prywatyzacja.”, Newsweek, October 2009.

Parker D., Kirkpatrik C., “Privatisation in developing countries: a review of the evidence and the policy lessons.”, Working paper series, paper no. 55, Manchester: Centre on Regulation and Competition, 2003. DOI : 10.1080/00220380500092499 good / bad

Piątkowska J., Działalność promocyjna Daewoo-FSO na polskim rynku samochodowym, master thesis, Warszawa 1999.

Raport NIK „O wynikach kontroli restrukturyzacji i przekształceń własnościowych FSO”, September 1998.

Solska J., Szejkom zmiękła rura, “Polityka”, 8 May 2010.

The Wall Street Polska, 19 May 2009.

Torp J.E., Rekve P., „Privatisation in developing countries: the political, cultural and social dimension.”, Transformation, No 36, 1998.

Walewska D., Nieporozumienia z bankami, „Rzeczpospolita” 13 November 1996.

Węglewski M., Drugie życie Kulczyka, “Newsweek Polska”, 28 February 2010.

Downloads

Publicado

2021-12-29

Como Citar

Bogdał, M., & Gołata, K. (2021). The role of Public Relations in introducing private factors to polish economy during its transformation in 1990s. Comunicação Pública, 8(13). https://doi.org/10.4000/cp.497